Het Monsanto Tribunaal is een internationaal initiatief van de maatschappelijke samenleving om Monsanto aansprakelijk te stellen voor schendingen van mensenrechten, voor misdaden tegen de mensenlijkheid, en voor ecocide. Vooraanstaande rechters zullen getuigenissen horen van slachtoffers, en een adviserende mening afleveren die de procedures volgt van het Internationale Gerechtshof. Een gelijktijdig Volksvergadering (People's Assembly) zal de kans geven voor sociale bewegingen om samen te komen en te plannen voor de gewenste toekomst. De Tribunaal en de People's Assembly zullen plaatsnemen in Den Haag in Nederland tussen 14 en 16 oktober 2016.


Monsanto bevordert een agro-industrieel model dat voor tenminste eenderde bijdraagt aan de totale mondiale antropogene broeikasgassen; het bedrijf is ook grotendeels verantwoordelijk voor de uitputting van de beschikbare bodems en watervoorraden, voor de uitroeiing van soorten en afnemende biodiversiteit, en de verdrijving van miljoenen kleine boeren wereldwijd. Dit model vormt een bedreiging voor de voedselsoevereiniteit van de bewoners door het patenteren van zaden en het privatiseren van leven.

(© Solene Charasse)
Persconferentie 3 december 2015 in Parijs

Oproep van Marie-Monique Robin, patrones van het Monsanto Tribunal, ter ondersteuning van de crowdfunding campagne, klik hier.

Waarom een Tribunaal? Volgens critici is Monsanto in staat om de schade aan mens en milieu die veroorzaakt wordt door zijn producten en zijn verwoestende activiteiten te negeren door een strategie van systematische verhulling: door het belobbyen van instellingen voor regelgeving en overheden, door terug te vallen op leugens en corruptie, door het financieren van frauduleuze wetenschappelijke onderzoeken, door het manipuleren van pers en media, etc. De geschiedenis van Monsanto zou daarbij een schoolvoorbeeld vormen van straffeloosheid, ten voordele van transnationale bedrijven en hun managers, wiens activiteiten bijdragen aan de crises van klimaat en biosfeer en die de veiligheid van de planeet bedreigen. Lees de hele tekst...


Enkele leden van het organisatiecommittee van het Tribunaal:

Vandana Shiva, Corinne Lepage, Marie-Monique Robin, Olivier de Schutter, Gilles-Eric Séralini, Hans Herren

Klik hier voor de complete lijst met namen

Klik hier voor de lijst van organisaties die het tribunaal steunenhere

العربية   中文   Deutsch   English   Français   Italiano   Nederlands   Português   русский   Español  

Videoplatform