Voor een toenemend aantal mensen overal op de wereld is Monsanto tegenwoordig het symbool voor industriële landbouw. Deze chemicaliën-intensieve manier van produceren vervuilt het milieu, versnelt het verlies aan biodiversiteit en draagt massaal bij aan klimaatverandering.


Monsanto bevordert een agro-industrieel model dat
voor tenminste eenderde bijdraagt aan de totale mondiale antropogene broeikasgassen; het bedrijf is ook grotendeels verantwoordelijk voor de uitputting van de beschikbare bodems en watervoorraden, voor de uitroeiing van soorten en afnemende biodiversiteit, en de verdrijving van miljoenen kleine boeren wereldwijd. Dit model vormt een bedreiging voor de voedselsoevereiniteit van de bewoners door het patenteren van zaden en het privatiseren van leven.

                                                       (© Solene Charasse)
Persconferentie 3 december 2015 in Parijs
Meer fotos.....

Oproep van Marie-Monique Robin, patrones van het Monsanto Tribunal, ter ondersteuning van de crowdfunding campagne, klik hier.

Volgens critici is Monsanto in staat om de schade aan mens en milieu die veroorzaakt wordt door zijn producten en zijn verwoestende activiteiten te negeren door een strategie van systematische verhulling: door het belobbyen van instellingen voor regelgeving en overheden, door terug te vallen op leugens en corruptie, door het financieren van frauduleuze wetenschappelijke onderzoeken, door het manipuleren van pers en media, etc. De geschiedenis van Monsanto zou daarbij een schoolvoorbeeld vormen van straffeloosheid, ten voordele van transnationale bedrijven en hun managers, wiens activiteiten bijdragen aan de crises van klimaat en biosfeer en die de veiligheid van de planeet
bedreigen. Lees de hele tekst...


Enkele leden van het organisatiecommittee van het Tribunaal:

Vandana Shiva,  Corinne Lepage,  Marie-Monique Robin,  Olivier de Schutter,  Gilles-Eric Séralini,  Hans Herren
Klik hier voor de complete lijst met namen